Felhasználási feltételek - Angel Drinking Water Industrial Group
  • linkedin
  • Facebook
  • Youtube
  • tw
  • instagram

Használati feltételek

Használati feltételek

Feltételek elfogadása
A Weboldal megnyitásával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az alábbi feltételeket.Ha valamelyik feltételt nem érti vagy nem fogadja el, azonnal ki kell lépnie erről a Webhelyről.Az Angel Drinking Water Industrial Group ("Angyal") fenntartja a jogot, hogy a HASZNÁLATI FELTÉTELEKET (TOU) bármikor, az Ön értesítése nélkül frissítse.Az ÁSZF rendelkezéseit megsértő magatartás esetén az Angelnek jogában áll jogi és tisztességes jogorvoslatot kérni.

Jogi nyilatkozat
Ez a weboldal és annak tartalma kizárólag az Ön kényelmét szolgálja.Bár az Angel megpróbált pontos információkat közölni ezen a Weboldalon, semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az információk pontosságáért.Az Angel bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldalon elérhető tartalmat vagy az említett termékeket.Az ezen a weboldalon közölt minden információ „ahogy van” alapon, mindenféle garancia, jótállás vagy nyilatkozat nélkül.Az Angel ezennel – a törvény által megengedett legteljesebb mértékben – kifejezetten elutasít minden kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb garanciát, garanciát vagy nyilatkozatot, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

Korlátozott licenc
A weboldalon található összes tartalom szerzői joga az Angel tulajdonát képezi, hacsak másként nem jelezzük.Az Angel vagy más felek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldal bármely tartalma nem reprodukálható, terjeszthető, fénymásolható, lejátszható, linkelhető vagy szuperlinkekkel továbbítható, „tükrözési módszerrel” más szerverekre tölthető, információkereső rendszerben tárolva, vagy bármely személy által bármilyen módon, bármilyen módon bármilyen kereskedelmi célra felhasználva, kivéve, ha másként töltik le vagy reprodukálják magán és nem kereskedelmi célokra (feltéve azonban, hogy az ilyen felhasználás nem foglalja magában a tartalom módosítását, és a szerzői jogi megjegyzések és egyéb tulajdonjogi megjegyzések ugyanolyan formában és módon kell megőrizni, mint az eredetin).

Védjegy
A jelen Weboldalon megjelenített, említett vagy más módon használt védjegyek és logók az Angel vagy más harmadik felek tulajdonát képezik, amint az adott esetben szerepel.Ön nem használhatja ezeket a védjegyeket vagy logókat semmilyen módon az Angel vagy az adott harmadik fél kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Korlátolt felelősség
Sem az Angel, sem annak leányvállalatai, leányvállalatai, igazgatói, ügynökei, alkalmazottai vagy egyéb képviselői nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, következményi, büntető és/vagy példaértékű kárért, ideértve korlátozás nélkül a nyereség- vagy bevételkiesést, adatvesztés és/vagy üzletvesztés a jelen Webhellyel vagy a Webhely használatával vagy használatának képtelenségével, vagy az itt található tartalomra való hagyatkozással kapcsolatban, még akkor is, ha Angelt tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

Termék elérhetőség
A jelen Weboldalon ismertetett termékek és szolgáltatások elérhetősége, valamint az ilyen termékek és szolgáltatások leírása országonként vagy területenként eltérő lehet.Kérjük, forduljon az Angel helyi forgalmazóihoz vagy viszonteladóihoz az egyes termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért.

Linkek harmadik felekhez
Bár az Ön kényelme érdekében ezen a Webhelyen harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások is szerepelhetnek, az Angel nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért.Előfordulhat, hogy az ilyen webhelyek használatakor át kell tekintenie és el kell fogadnia az alkalmazandó használati szabályokat.Ezenkívül a harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy az Angel támogatja az oldalt vagy az ott hivatkozott termékeket vagy szolgáltatásokat.

Alkalmazandó jog és joghatóság
A jelen ÁSZF-et a Kínai Népköztársaság törvényei szabályozzák, értelmezik és értelmezik, anélkül, hogy érvényre juttatnák az ezekkel való kollíziós elveket.Bármilyen vitát vagy nézeteltérést, amely a TOU-ból vagy a jelen Webhelyből fakad, vagy amelyek nem rendezhetők békés úton, a Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírósági Bizottsághoz (CIETAC) kell benyújtani az akkor hatályos választottbírósági szabályai szerint három (3) választottbíró által. az említett szabályok szerint nevezik ki.A választottbírósági eljárás helyszíne Shenzhen, Kína.Minden beadványt, prezentációt és eljárást kínai nyelven kell benyújtani.A választottbírósági határozatok véglegesek és kötelezőek az érintett felekre nézve.